Διακρίσεις στο ποδόσφαιρο και υποσχέσεις για γήπεδο (1952)