24 Μαϊου 2004: Γενική Συνέλευση Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ

Καλλιθέα, 6 Μαϊου 2004

Αρ. Πρωτ.
3088/Φ800

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ αποφάσισε στην 24η συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2004, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του Καταστατικού, να καλέσει τα μέλη του Ομίλου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
2. Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης
3. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου
4. Ταμειακός Απολογισμός Χρήσης 1/6/2003 – 30/4/2004
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
6. Έγκριση Προϋπολογισμού 2004 – 2005
7. Διάφορες Ανακοινώσεις – Προτάσεις
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
9. Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Μαϊου 2004 και ώρα 19:00 στα γραφεία του ομίλου (Αραπάκη 6, Καλλιθέα). Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 18:30 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76).

Τα μέλη του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 21 Μαϊου 2004, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση στα γραφεία του Ομίλου (καθημερινά 10:00 – 13:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ
Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *