Από την ιστορία του ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1992: Νεαροί αθλητές του ΕΣΠΕΡΟΥ προβάλλουν την υποψηφιότητα της Αθήνας

 για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών του 1996

Απαντήστε