Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας: Αύγουστος 2004

 

Αλφαβητική Ταξινόμηση και Βασική Περιγραφή των 202 Χωρών

Πίνακας Τελικής Κατανομής των Μεταλλίων

Ταξινόμηση των 202 Χωρών ως προς την Έκταση

Ταξινόμηση των 202 Χωρών ως προς τον Πληθυσμό

Ταξινόμηση των 202 Χωρών ως προς το Κατά Κεφαλή Εισόδημα

Πίνακας Αναγωγής των Μεταλλίων στον Πληθυσμό

Πίνακας Αναγωγής των Μεταλλίων στο Κατά Κεφαλή Εισόδημα

Κατανομή των Μεταλλίων ανά Ήπειρο

Κατανομή των Μεταλλίων ανά Πληθυσμιακή Ομάδα Χωρών

Κατανομή των Μεταλλίων ανά Εισοδηματική Ομάδα Χωρών

Θεματικές ενότητες:

Απαντήστε