Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Αγελαδοτροφείο κοντά στην κεντρική γέφυρα του Ιλισσού (Κουκάκι)