Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Αθήνα, 1905:
Το ατμήλατο τραμ Αθήνας – Καλλιθέας – Φαλήρων
διατρέχει την οδό Πανεπιστημίου