Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, 1900.
Οι οικίες Γεωργίου Φιλάρετου (δεξιά) και Λασκάρεως Λασκαρίδη (αριστερά). Οι δύο πρώτες οικίες που οικοδομήθηκαν στην Καλλιθέα