Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Kαλλιθέα, χειμώνας 1963.
Η οικία Κρέμου στη γωνία Κρέμου και Σιβιτανίδου