Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα 1909.
Τελετή θεμελίωσης οικίας από την Εταιρεία Οικοδομικών Επιχειρήσεων