Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Ο Οίκος Τυφλών