Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Το Νικολοπούλειον Ίδρυμα στις αρχές της δεκαετίας του 1960