Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Δεκαετία 1930:
Το τραμ της Καλλιθέας στην πύλη του Αδριανού