Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καρτ-ποστάλ από την Κερασούντα του Πόντου των αρχών του 20ού αιώνα