Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η Σχολή Νηπιαγωγών κατά τη δεκαετία του 1950