Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η τελετή θεμελίωσης της Χαροκοπείου Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής Θηλέων, 10/6/1905