Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, Ιούλιος 1928:
Ο σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου
τις παραμονές των εγκαινίων του