Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Οικογένεια Ποντίων προσφύγων από την Τραπεζούντα
στο Λαύριο το 1921