Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος σε επίσκεψή του στα γραφεία του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών το 1937