Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Απρίλιος 1941:
Η εφημερίδα “Ακρόπολις” περιγράφει την απόκρουση της γερμανικής επίθεσης στα παραμεθόρια οχυρά