Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, κατοχή:
Διαδήλωση της ΕΠΟΝ.
Ρούχα, παπούτσια, ανοιχτά σχολεία στο λαό