Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Παρέλαση στους δρόμους της Καλλιθέας
της τοπικής οργάνωσης της Ε.Π.Ο.Ν.