Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Παιδικό συσσίτιο από τον Σύλλογο «Αργοναύται – Κομνηνοί», 1942