Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Κυριακάτικο συσσίτιο σε μαθητές της Καλλιθέας
από τον Σύλλογο Ποντίων Καλλιθέας το 1950