Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

H μάντρα στην οποία εκτέλεσαν οι Γερμανοί τους Έλληνες πατριώτες τον Αύγουστο του 1944