Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθεάτες αγωνιστές του Ε.Α.Μ.
στο πανελλαδικό συλλαλητήριο