Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

1941-44
Οι φυλακές της Καλλιθέας στην Κατοχή.