Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα 1943:
Γερμανοί στην αγορά της Καλλιθέας