Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, οδός Σκρα 31:
Σε αυτό το κτίριο στεγάστηκε το παράνομο τυπογραφείο του ΕΑΜ
στη διάρκεια της κατοχής