Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα 1943:
Γερμανοί στο τραμ της Καλλιθέας