Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

O βασιλιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρειδερίκη
με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας
στην τελετή των αποκαλυπτηρίων
του Μνημείου Ηρώων στην Καλλιθέα