Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα, τέλη δεκαετίας 1950:
Το δημοτικό συμβούλιο υποδέχεται μέλη της κυβέρνησης
στην οδό Σιβιτανίδου