Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Απρίλιος, 1967:
Στις 21 Απριλίου 1967 καταλύθηκε το κοινοβουλευτικό πολίτευμα
και επιβλήθηκε η στρατιωτική δικτατορία.
Στη φωτογραφία, τα πρόσωπα που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο
στην εδραίωσή της. Από αριστερά,
ο Στ. Παττακός, ο Γ. Παπαδόπουλος και ο Ν. Μακαρέζος.