Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Ο Ιωάννης Γάλλος με συγκρατουμένους του στη Γυάρο,
όπου βρέθηκαν εκτοπισμένοι την περίοδο της Επταετίας