Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Καλλιθέα 1960:
Η πλατεία Δαβάκη πριν την καταστροφή της.
Δεξιά το αμαξοστάσιο. Στο βάθος ο λόφος του Φιλοπάππου