Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η πλατεία Δαβάκη σε φωτογραφία της δεκαετίας του 1960