Συγχώνευση και ίδρυση Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Σήμερον την 16ην Ιουνίου 1966 συνήλθον τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων “Εσπέρου”, “Ηρακλέους”, “Α.Ε. Καλλιθέας”, “Φοίνικος” και “Καλλιθαϊκού” υπό την προεδρίαν του Δημάρχου και απεφάσισαν τα εξής:

1. Πιστεύουν απολύτως εις το ότι ο μοναδικός τρόπος αναπτύξεως και προόδου του Αθλητισμού της Καλλιθέας είναι η συνένωσις των αθλητικών δυνάμεων των Σωματείων της.

2. Καθορίζουν ως ημέραν συναντήσεως των αντιπροσώπων των Σωματείων των την Παρασκευήν 24ην Ιουνίου 1966 δια την επεξεργασίαν των ανακυπτόντων εκ της συγχωνεύσεως θεμάτων.

3. Αι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν.

Για τα Σωματεία
“Έσπερος” Δημ. Χιουρέας
“Ηρακλής” Σπ. Κερκύρας
“Α.Ε. Καλλιθέας” Δημ. Μαρουδής
“Φοίνιξ” Αχιλλέας Φουντουκάς
“Καλλιθαϊκός” Νικ. Σταυρόπουλος