Συγχώνευση και ίδρυση Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ

Οι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι των ενοποιηθέντων Αθλητικών Συλλόγων Καλλιθέας, διά του παρόντος πρωτοκόλλου αποφασίζουν και αναλαμβάνουν την ρητήν υποχρέωσιν να μην παραχωρήσουν παίκτην της δυνάμεώς των, εξ εκείνων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν εις την νέαν ομάδα, κατά την ερχομένων ποδοσφαιρικήν περίοδον 1966-67.

Εν Καλλιθέα τη 29/7/66.

Διά τον “ΗΡΑΚΛΗΝ” Σπ. Κερκύρας

Διά την “Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ” Β. Δεδούσης

Διά τον “ΕΣΠΕΡΟΝ” Δ. Χιουρέας

Διά τον “ΚΑΛΛΙΘΑΪΚΟΝ” Ν. Σταυρόπουλος