Ιστορία βόλλεϋ γυναικών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία
Δεκαετία 1980: Βόλλεϋ Γυναικών στο ανοικτό γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ (Λόφος Σικελίας)