Ιστορία βόλλεϋ γυναικών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία
Η ομάδα Βόλλεϋ Γυναικών του ΕΣΠΕΡΟΥ με τον Πέτρο Ρέππα
Πάνω: Αποστολοπούλου, Ρέππας, Τσιρώνη, Πόλου.
Κάτω: Παυλοπούλου, Λεούση, Σωτηριανού, Καρανδρέα