Ιστορία βόλλεϋ γυναικών ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία
1997-1998: Η ομάδα Βόλλεϋ Γυναικών (Β’ Κατηγορία Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α.)
Παπαδάτος, Μπέλεχα, Πέρρου, Ζαφειροπούλου, Οικονόμου, Κρούσσου, Καρακατσάνη, Τουμπέκης.
Κάτω: Πατουλίδου, Βραχή, Μαρκινού