Ιστορία ποδόσφαιρο ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

Η ποδοσφαιρική ομάδα του ΕΣΠΕΡΟΥ το 1945:

Διακρίνονται από αριστερά οι Αναστασίου (2ος), Τριμπόνιας (4ος), Μάντικας (9ος), Μικέλης (11ος)