Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Δεκαετία 1990.
Αεροφωτογραφία της Καλλιθέας
στην περιοχή της κάλυψης του Ιλισού,
μεταξύ των σταθμών ΗΣΑΠ Καλλιθέας και Ταύρου