Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Το ιστορικό κτιριο του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών