Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Δεκαετία 1900.
Ο Κώστας Καραμανλής, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Καλλιθέας