Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

To Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας στις αρχές της δεκαετίας του 2000