Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Η παραλία της Καλλιθέας μετά το 2004