Ιστορία πόλης Καλλιθέας: Φωτογραφία

Ιππόδρομος – Παραλία Καλλιθέας:
Μετα-Ολυμπιακή αερωφοτογραφία της περιοχής