Μπάσκετ ανδρών: Σκόρερς ΕΣΠΕΡΟΥ


B’ Εθνική Κατηγορία 2023-2024 (Όμιλος 1 από 3)
 
    1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24
                                               
                                               
                                               
        Α                       Α              
        Ρ Π     Α               Ρ Π     Α      
        Κ Ρ   Ε Ο       Φ Π     Κ Ρ   Ε Ο      
    Φ   Α Ω Α Λ         Ε Α Φ   Α Ω Α Λ        
  Σ Α   Λ T Ι Ε Δ       Α Γ Α   Λ T Ι Ε Δ      
  Υ Ν   Ο Ε Γ Υ Α Ε       Κ Ν   Ο Ε Γ Υ Α Ε    
  Ν Α Α Χ Α Α Σ Φ Φ Α   Ν Ρ Α Α Χ Α Α Σ Φ Φ Α  
  Ο Ρ Ε Ω Σ Λ Ι Ν Α Ο Ο Φ Α Ρ Ε Ω Σ Λ Ι Ν Α Ο Ο
  Λ Ι Ν Ρ   Ε Ν Η Ο Π Φ Ν T Ι Ν Ρ   Ε Ν Η Ο Π Φ
  Ο Α Κ Ι Β. Ω Α Σ Ζ Φ Η Χ Ι Α Κ Ι Β. Ω Α Σ Ζ Φ Η
Υπέρ624 74 79 81 64 85 84 68 89                            
                             
Κατά626 100 66 83 66 84 76 69 82                            
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 108 10 10 14 11 17 14 19 13                            
ΓΚΑΓΚΑΛΟΥΔΗΣ 97 4 9 8 16 21 9 13 17                            
ΛΑΖΑΡΗΣ 92 17 14 10 6 12 9 11 13                            
ΑΒΑΡΕ 83 12 15 12 17 5 2 8 12                            
ΜΑΡΑΚΗΣ 70 7 7 13   12 13 7 11                            
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 64     14 3 12 15 4 16                            
ΔΗΜΟΥ 37 7 9 3     10 6 2                            
ΚΟΛΙΟΣ 24 9 7   6   2                                
ΡΑΓΚΟΣ 24 7 5 5 2 3     2                            
ΛΙΟΥΝΗΣ 18 1     3 3 8   3                            
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ 2   2                                        
ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ 2     2                                      
ΑΛΕΞΗΣ 2   1       1                                
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
ΣΥΝΟΛΟ62374 79 81 64 85 83 68 89                            
 
[Τελευταία ενημέρωση: 02/12/2023]