Ιστορία ίδρυσης ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1944:  Γερμανοί στην αγορά της Καλλιθέας