Ιστορία ίδρυσης ΕΣΠΕΡΟΥ: Φωτογραφία

1951: Επιστολή του ΕΣΠΕΡΟΥ προς τους Καλλιθεάτες